Valmet 502 kannentiivisteen vaihto (310B-moottori)

Kannentiivisteen vaihto tähän kolmisylinteriseen perusrakenteeltaan selkeään ja monissa kohteissa puimureista javeneistä traktoreihin palvelleeseen moottoriin on varsin yksinkertainen toimenpide. Tässä harrastuspohjainen kuvailu oman 502:n kannentiivisteen vaihdosta. 

Aloitetaan irroittamalla konepelti ja sivupellit sekä pakoputki ja akku.

Seuraavaksi irroitetaan ruiskutusputket, Thermostart-laitteen säiliö, suuttimien ylivuotaputket ja ruiskutussuuttimet sekä irroitetaan akkuteline kannen takaosasta, mutta sitä ei tarvitse ottaa pois paikaltaan.Ylävesiletku ja lämmityslaitteen letkut voidaan irroittaa, kun riittävä määrä jäähdytysnestettä on laskettu pois lohkon tyhjennyshanasta moottorin vasemmalla kyljellä. 

Moottorin toiselta puolelta irroitetaan imusarjaan tuleva ilmaletku ja imusarjan muttereiden alla olevat tuet ja kiinnikkeet. Imusarjan voi jättää paikoilleen. Thermostartilta polttoainesäiliöön menevä paluuputki irroitettava kokonaan.

Seuraavaksi voidaan irroittaa venttiilikoppa ja keinuvipuakseli ja nostaa työntötangot paikaltaan. Työntötankojen järjestys olisi hyvä säilyttää ennallaan asennusvaiheessa.

Kun kaikki kanteen liittyvät osat on irroitettu, voidaan kannenmutterit löysätä. Kannattaa löysätä vähin erin kiristysjärjetyksen vastaisessa järjestyksessä. Kun mutterit on avattu, voidaan kansi nostaa pois paikaltaan.

Vanha kannentiiviste oli tässä tapauksessa vaurioitunut 2 ja 3 sylinterien palotilojen väliltä kansiremonttia tehtäessä laimilyödyn kannamutterien jälkikiristyksen takia. Tiivistepinnat puhdistetaan huolellisesti ja kannattaa tarkistaa myös kannen suoruus ja sylinteriputkien korkeus lohkosta, painuneet putket tuhoavat kannentiivisteen nopeasti.

Mutterien irroituksessa irronneet pinnapultit tulee asentaa takaisin lohkoon kunnolla kiinni ja tiivistepinnat puhdistetaan huolella. Pinnapultit saa kierrettyä takaisin kun laittaa kaksi mutteria pinnapultin yläpäähän ja kiertää alimmaisesta mutterista pultin paikoilleen.

Uusi tiiviste asennettuna paikoilleen ja tarkistettu ja puhdistettu kansi nostettuna takaisin.

Mutterit kiristetään valmistajan suositusten mukaan oikeassa järjestyksessä oikeilla välimomenteilla. Kierteet tulee voidella ennen muttereiden asennusta.

Kiristyksen jälkeen voidaan asentaa keinuvipuakseli ja ylävesiletku takaisin paikalleen.

Lämmityslaitteen vesiputket asennettuna paikalleen. Venttiilien säätö suoritetaan ennen ruiuskutussuuttimien sennusta, jotta moottoria olisi kevyempi pyöritää tarvittaviin kohtiin.

Venttiilinvälys kaikille ventiileille lämpimänä ja kylmänä on 0.30mm

Loput osat kootaan purkamiseen nähden päinvastaisessa järjestyksessä. Ruiskutusputket on syytä jättää aluksi suuttimien päästä löysään jotta ne voidaan ilmata starttia pyörittämällä ja kiristetään vasta kun niistä tulee polttoainetta startatessa. Jäähdytin täyetään pakkasnesteellä ja akun miinusnapa kytketään viimeisenä. Moottorin annetaan käydä lämpimäksi ja tarkkaillaan, ettei ole jäänyt nestevuotoja. Moottorin käytyä lämpimäksi tulee irroittaa suuttimet, venttiilikoppa sekä keinuvipuakseli ja kiristää kansi uudelleen sekä keinuvipuakselin asennuksen jälkeen jälleen säätää venttiilit ja ilmata suutinputket samoin kuin edellä.